Najlepsze źródła wiedzy

Praca nauczyciela nie jest łatwa.Po pierwsze trzeba przekonać uczniów do tego, aby chcieli się oni uczyć poszczególnych przedmiotów. Po drugie należy wybrać odpowiednie zestawy książek i zeszytów na jakich będzie trzeba się pracować przez cały rok. Na barkach nauczycieli spoczywa duża odpowiedzialność. Tylko osoby, które mają co do tego zawodu pełne przekonanie będą w stanie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie na nich czekają każdego dnia w szkole. Dzisiaj oferta wydawnicza jest bardzo bogata. Do wyboru są m.in. Nowa Era podręczniki z www.taniaksiazka.pl oraz wiele innych, uzupełniających pozycji dla uczniów na różnym poziomie nauczania.

Świadomy wybór

W szczególności młodzi nauczyciele, którzy dopiero rozpoczynają swój staż edukacyjny mogą mieć problem z wyborem odpowiednich książek. Jak spośród tak bogatej oferty wyłuskać to, co jest najbardziej potrzebne? Co należy wziąć pod uwagę? Czym kierować się przy wyborze zestawów dla nauczania początkowego? A czym kierować się przy wyborze podręczników dla starszych klas? W głowie tyle pytań, a odpowiedzi brak. Aby ułatwić sobie sprawę, warto pokierować się doświadczeniem innych osób. W każdej szkole znaleźć można pedagogów dłuższych stażem, którzy na początku swojej kariery zawodowej mieli podobne dylematy. Po tylu latach nauczania mogą podpowiedzieć “nowym” co jest ważne, a co warto pomijać. Ich doświadczenie na pewno pomoże podjąć świadomą decyzję, aczkolwiek nie można zapominać, że każdy nauczyciel ma swój tryb pracy. Nawet “nowi” nauczyciele mogą czasem nie zgadzać się ze starszym pokoleniem. Podejmując decyzję należy więc przede wszystkim słuchać głosu swojego sumienia.

Dotacja na podręczniki

Nie można zapominać o tym, że zakup podstawowych podręczników, jak również dodatkowych materiałów edukacyjnych zawsze powinien być sponsorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Żaden nauczyciel nigdy nie powinien dokładać z własnej kieszeni do zakupów potrzebnych materiałów edukacyjnych. Przy czym nie można również pozwalać sobie na zbytnią przesadę. Można dużo, ale jak to się mówi w granicach zdrowego rozsądku. Przed doborem odpowiednich materiałów zawsze warto porozmawiać z dyrekcją o finansach przeznaczonych na edukację, aby wiedzieć w jakich granicach można pozwolić sobie na dobór odpowiednich podręczników dla swoich uczniów. Żaden nauczyciel nie powinien dopłacać za poszczególne narzędzia do swojej codziennej pracy. Na szczęście dzisiaj z dotacjami na cele edukacyjne nie ma problemu i w miarę sprawnie można je pozyskać.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Zasady wyboru podręczników do szkoły

Wybór podręczników do szkoły na kolejny rok nauczania. Chyba śmiało można powiedzieć, że ledwo zacznie się jeden rok szkolny, a pedagodzy muszą powoli rozmyślać odnośnie kolejnego programu nauczania, jaki muszą przedstawić na kolejne etapy nauki. Można by powiedzieć, że nauczyciele mogą wzorować się na latach poprzednich. Niestety nie jest to takie łatwe jakby się chciało. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę reformy zarządzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowa Era podręczniki oraz książki pochodzące od innych wydawnictw (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) dobierane są do programu nauczania, jaki przedstawia się każdego roku władzom placówki edukacyjnej, gdzie się uczy.

Program nauczania i opinia innych

Do pewnego czasu, według obowiązujących przepisów, koniecznością byłą konsultacja każdego programu nauczania. Po jego przedstawieniu dyrektor musiał ocenić, czy program zawiera wszystkie zagadnienia, czy też nie. Tak głosiło rozporządzenie, które jakiś czas temu uchylono. Teraz dyrektor może samodzielnie określić, czy dany program spełnia oczekiwane kryteria, czy też nie. Przy czym wiele władz placówek oświatowych zostawiło sobie “otwartą furtkę”, aby nie brać całości odpowiedzialności na siebie. Ocenę co do prawidłowości programu zostawiają nie tylko sobie, ale również innym osobom. Kto może opiniować program nauczania poszczególnych osób? Do tego grona zalicza się: konsultanta lub doradcę metodycznego, nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony. O opinie może zostać również poproszony zespół nauczycielski, zespół przedmiotowy lub też zespół problemowo – zadaniowy. Są oni dokładnie opisani w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Zasady programy i podręczniki

Skoro już wszyscy wiedzą kto odpowiedzialny jest za powstanie programu nauczania i jego ocenę, warto przejść dalej. Ciekawostką może być dla wielu osób fakt, że niektórzy nauczyciele mogą opracować program, który w żadnym wypadku nie będzie uwzględniał udziału podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. Jest to bardzo rzadki przypadek, ale czasem bywa tak, że nauczyciel jest w stanie omówić wszystkie potrzebne zagadnienia tylko i wyłącznie na podstawie materiałów edukacyjnych. Tak to nauczyciele przedstawiają dyrektorowi program, gdzie opisane są również podręczniki, zeszyty ćwiczeń, które mają wspomagać ich proces nauczania.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jakie książki dla uczniów?

Każdego roku rodzice oczekują na podręczniki, jakie mają zakupić swoim pociechom do nauki. W szkole podstawowej dorośli cieszą się na to, że na ten cel nie muszą wyłożyć ani jednej złotówki, ponieważ cały zestaw sponsorowany jest przez placówkę oświatową, a dokładnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Takie ułatwienie sprawiło, że nawet najbiedniejsze dzieci z podniesioną głową i co najważniejsze kompletem podręczników śmiało mogło ruszyć do szkoły. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły średniej nie mogą liczyć na taką taryfę ulgową i za wszystko muszą zapłacić sami. Nie to jest teraz ważne. Warto przyjrzeć się temu, jak nauczyciele muszą dobrać odpowiednie zestawy edukacyjne – nawet, jeżeli chodzi o naukę w szkole podstawowej. Czy Nowa Era podręczniki są często wybierane? A może też inne książki cieszą się dużym zaufaniem wśród pedagogów?

Propozycja na książkę

Każdego roku dyrektor każdej placówki musi otrzymać od swojego zespołu nauczycieli propozycje poszczególnych podręczników do nauczania. I tak nauczyciele muszą zaproponować jedną książkę do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego również wybiera się jeden, najbardziej wartościowy podręcznik. Zasada ta dotyczy uczniów na etapie od klas I do III, czyli nauczania początkowego. W przypadku uczniów klas od 4 do 8 nauczyciele muszą przedstawić jeden podręcznik do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych. Ta zasada była wykorzystywana również w przypadku gimnazjów, a teraz jest ona brana pod uwagę również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Oprócz tego zawsze bierze się pod uwagę materiały do ćwiczeń.

Dodatkowe pozycje edukacyjne

Te zasady nie uniemożliwiają doboru dodatkowych książek. Dopuszczone jest dobranie większej ilości książek do nauki poszczególnych przedmiotów w takich przypadkach, jak język obcy nowożytny w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych; do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. itd. Wszystkie szczegóły obejmujące zasady dobierania materiałów edukacyjnych w naszym kraju uregulowane są przepisami prawnymi, dzięki czemu nie ma żadnych niejasności. Trzymając się obowiązujących rozporządzeń we współpracy z dyrektorem wszystkim nauczycielom na pewno uda dobrać się najlepsze podręczniki dla uczniów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com