Zasady wyboru podręczników do szkoły

Wybór podręczników do szkoły na kolejny rok nauczania. Chyba śmiało można powiedzieć, że ledwo zacznie się jeden rok szkolny, a pedagodzy muszą powoli rozmyślać odnośnie kolejnego programu nauczania, jaki muszą przedstawić na kolejne etapy nauki. Można by powiedzieć, że nauczyciele mogą wzorować się na latach poprzednich. Niestety nie jest to takie łatwe jakby się chciało. W szczególności, jeżeli weźmie się pod uwagę reformy zarządzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowa Era podręczniki oraz książki pochodzące od innych wydawnictw (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) dobierane są do programu nauczania, jaki przedstawia się każdego roku władzom placówki edukacyjnej, gdzie się uczy.

Program nauczania i opinia innych

Do pewnego czasu, według obowiązujących przepisów, koniecznością byłą konsultacja każdego programu nauczania. Po jego przedstawieniu dyrektor musiał ocenić, czy program zawiera wszystkie zagadnienia, czy też nie. Tak głosiło rozporządzenie, które jakiś czas temu uchylono. Teraz dyrektor może samodzielnie określić, czy dany program spełnia oczekiwane kryteria, czy też nie. Przy czym wiele władz placówek oświatowych zostawiło sobie “otwartą furtkę”, aby nie brać całości odpowiedzialności na siebie. Ocenę co do prawidłowości programu zostawiają nie tylko sobie, ale również innym osobom. Kto może opiniować program nauczania poszczególnych osób? Do tego grona zalicza się: konsultanta lub doradcę metodycznego, nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony. O opinie może zostać również poproszony zespół nauczycielski, zespół przedmiotowy lub też zespół problemowo – zadaniowy. Są oni dokładnie opisani w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Zasady programy i podręczniki

Skoro już wszyscy wiedzą kto odpowiedzialny jest za powstanie programu nauczania i jego ocenę, warto przejść dalej. Ciekawostką może być dla wielu osób fakt, że niektórzy nauczyciele mogą opracować program, który w żadnym wypadku nie będzie uwzględniał udziału podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. Jest to bardzo rzadki przypadek, ale czasem bywa tak, że nauczyciel jest w stanie omówić wszystkie potrzebne zagadnienia tylko i wyłącznie na podstawie materiałów edukacyjnych. Tak to nauczyciele przedstawiają dyrektorowi program, gdzie opisane są również podręczniki, zeszyty ćwiczeń, które mają wspomagać ich proces nauczania.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com